Book

Positive Leadership

“Positive Leadership: Strategies for Extraordinary Performance” er en håndbog i ledelsesstrategier, der viser hvordan du kan række udover almindelig succes og frem mod at opnå ekstrem effektivitet, spektakulære resultater og præstationer langt over normen. “Positive Leadership: Strategies for Extraordinary Performance” indeholder fire positive ledelsesstrategier og råd til at udføre disse. Bogen viser at man for at gøre ens arbejde meningsfuldt som leder må lægge vægt på styrker, snarere end at fokusere på svagheder, samt at man må fremme positive handlinger og følelser såsom medfølelse, taknemmelighed og tilgivelse.

More INSIGHTS

Zillion is the collaboration hub, where the right people are always in the loop and key information is always at their fingertips. Teamwork in Zillion happens in channels

— searchable conversations that keep work organized and teams better connected.

Stay updated with Zillion by signing up for our newsletter