Book

Antifragile

I “Antifragile” giver Nassim Nicholas Taleb tankevækkende indsigt i, hvordan vi kan udnytte vores fejl og usikkerhed til at udvikle os som mennesker. Ligesom muskler kan styrkes af hård træning, og oprør forstærkes af mere undertrykkelse kan mange ting i verden styrkes og vokse i modgang, tumult og stress. I denne bog beskriver Nassim Nicholas Taleb hvad han betegner som” antifragile”, som er en kategori af ting, der behøver kaos og uorden for at overleve og blomstre. “Antifragile” er et indsigtsfuldt, underholdende og velargumenteret perspektiv og forklaring på, hvorfor vi i højere grad bør omfavne usikkerhed, tilfældigheder og fejl i vores liv, og hvordan det konstant kan udvikle og gøre os stærkere.

More INSIGHTS

Zillion is the collaboration hub, where the right people are always in the loop and key information is always at their fingertips. Teamwork in Zillion happens in channels

— searchable conversations that keep work organized and teams better connected.

Stay updated with Zillion by signing up for our newsletter