Book

Hvem har flyttet min ost?

Ikke alle er lige modtagelige overfor forandring, og for nogen kan det ligefrem være en katastrofe uden lige, når tingene ikke længere er, som de plejer. I “Hvem har flyttet min ost?” beskriver Spencer Johnson, hvordan forskellige mennesker reagerer forskelligt på forandring, og så opfordrer han ikke mindst til, at man bruger forandring positivt. Det at forstå sine egne svagheder og formå at gøre dem til styrker, kan være svært, men det hjælper “Hvem har flyttet min ost?” med. Det her er en god mulighed for at arbejde med dig selv, både i dit arbejde og i dit privatliv.

More INSIGHTS

Zillion is the collaboration hub, where the right people are always in the loop and key information is always at their fingertips. Teamwork in Zillion happens in channels

— searchable conversations that keep work organized and teams better connected.

Stay updated with Zillion by signing up for our newsletter