Book

Toyota Kata: Managing People for Improvement

“Toyota Kata” er en lærebog i management, der som den første bog tilbyder læseren et indblik i Toyotas berømte ledelsesrutiner. Få et indblik i den legendariske bilfabrikants ledelsespraksis og opnå praktisk vejledning i at lede og udvikle mennesker på en måde, der bedst udnytter deres evner og intelligens. “Toyota Kata” er baseret på forfatterens omfattende research af virksomhedens ledelsesrutiner gennem seks år. Bogen gennemgår trin for trin virksomhedens to ‘kata’er – Improvement Kata og Coaching Kata – som ledere og managers på samtlige niveauer i en virksomhed afgørende kan lære meget af. Med denne bog opnår ledere en række tanke- og handlingsrutiner, som producerer forbedrede resultater og vedligeholder virksomhedens konkurrencemæssige fordel.

More INSIGHTS

Zillion is the collaboration hub, where the right people are always in the loop and key information is always at their fingertips. Teamwork in Zillion happens in channels

— searchable conversations that keep work organized and teams better connected.

Stay updated with Zillion by signing up for our newsletter