Book

Vind Strategieksekvering

Når en ledelse ikke får medarbejderne til at følge ambitionerne, er en god strategi som en flot båd, der ligger i havnen uden mandskab; den kommer ikke ud af stedet. Følgeskab er ingen nem øvelse, det kræver entydigt lederskab og evnen til at kommunikere til den enkelte medarbejders hjerne og hjerte. Hele organisationen skal vide og føle, det er deres strategi. Lykkes det, bringer det virksomheden afgørende fremad. Én ting er at lægge den rigtige strategi, en anden ting er at få den aftalt i ledelsen, men det vigtigste og sværeste er: At få strategien til at ske. Bogen indeholder en lang række velmente råd til strategiarbejdet, og til en effektiv kommunikation med det sigte, at en ambitiøs strategi kan eksekveres succesfyldt i første forsøg.

More INSIGHTS

Zillion is the collaboration hub, where the right people are always in the loop and key information is always at their fingertips. Teamwork in Zillion happens in channels

— searchable conversations that keep work organized and teams better connected.

Stay updated with Zillion by signing up for our newsletter